ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI

Firma DDD Serwis świadczy na najwyższym poziomie usługi, które mają na celu zabezpieczyć przed ptakami. Instalujemy kolce przeciw ptakom, druty obrotowe, wizualne odstraszacze oraz odstraszacze elektroniczne
(także ultradźwiękowe). W danym zakresie obsługujemy firmy, osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz instytucje państwowe.

Nasze montaże wykonywane są na parapetach, gzymsach rynnach, balkonach oraz w wielu innych miejscach.

 

Czy ptaki są szkodliwe?

Ptaki miejskie, które żyją na wolności często gromadzą się w bardzo liczne grupy i wydalają odchody. Te natomiast niszczą budynki oraz samochody. Zwierzęta są hałaśliwe i niszczą roślinność oraz mogą przenosić patogenne choroby, które są roznoszone drogą powietrzną, pokarmową lub poprzez bezpośredni kontakt. Ptaki miejskie żyjące na wolności są uznawane za zwierzęta udomowione, głównie przez dzieci, osoby starsze i samotne. Chętnie i z przyjemnością są obserwowane i karmione. Jednak pamiętajmy, że ptaki mogą być chore
i przenosić pasożyty, więc bezpieczniej jest ograniczyć z nimi kontakt.