Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody to proces mający na celu usunięcie obecnych w zbiorniku wodnym bądź instalacji mikroorganizmów chorobotwórczych. Dezynfekcję wody od sterylizacji zbiorników różni zakres działania. Podczas gdy celem dezynfekcji są wyłącznie mikroorganizmy chorobotwórcze, sterylizacja zabija wszystkie mikroorganizmy obecne w wodzie.