Dezynfekcja po zgonie

DEZYNFEKCJA PO ZGONIE

Nasza firma świadczy również profesjonalne usługi w zakresie  dezynfekcji po zgonie. Pomieszczenie lub obiekt, w którym przebywało ciało osoby zmarłej wymaga szczególnego traktowania higienicznego. Oferujemy profesjonalną pomoc i pełen zakres usług związanych z oczyszczaniem danego pomieszczenia. Ze względu na zagrożenia spowodowane krwią, tkankami, płynami ustrojowymi czy też fekaliami – nikt nie powinien we własnym zakresie porządkować miejsca czy też obiektu w którym przebywało ciało. Wszystkie zagrażające życiu człowieka wydzieliny i płyny ustrojowe muszą być w sposób w pełni profesjonalny usunięte. Następnie są one we właściwy sposób utylizowane, a pomieszczenie i przedmioty zdezynfekowane.

Firma DDD Serwis świadczy również usługi w zakresie dezynfekcji i sprzątania pojazdów po wypadkach komunikacyjnych, śmierci wynikłej na skutek zabójstwa, samobójstwa oraz zgonów na skutek wypadków losowych.