BIOLOG TERENOWY - AUDYT W FIRMIE

Dla kogo jest przeprowadzany audyt biologa terenowego?

Wszystkie standardy, a szczególnie BRC Global Standard FOOD ( z czerwca 2011 roku ) stawiają pewne wymagania. Pracownik, który jest wyznaczony przez zakład produkujący żywność, wraz z terenowym biologiem przeprowadzają szczegółową inspekcję. Audyt ten musi być wykonany nawet cztery razy do roku, ze względu na charakter działalności jaką jest produkcja żywności. Podczas przedmiotowego audytu specjalista jakim jest biolog terenowy określa warunki, które sprzyjają szkodnikom i ich rozwojowi. Jednocześnie ocenia on pracę firmy zewnętrznej zatrudnionej przez zakład, która zajmuje się na zlecenie zwalczaniem szkodników.

 

Kiedy należy skorzystać z porad biologa terenowego?

kiedy następuje konieczność przeprowadzenia audytu – co jest narzucone przez system BRC,
kiedy są podejrzenia, że firma, która zajmuje się obsługą naszego obiektu w danym zakresie może być nieskuteczna,
gdy mamy ochotę na udoskonalenie i zwiększenie skuteczności ochrony przed szkodnikami.

 

Jakie są główne zadania biologa terenowego?

Zadaniem biologa terenowego jest określenie aktywności szkodników jaka w danej chwili jest na terenie zakładu. Dotyczy to również otoczenia zakładu, czyli wszystkich zabudowań należących do niego. Bardzo istotne jest również sptawdzanie jakości technika DDD, który obsługuje dany zakład. Jest to gwarancja, że biolog terenowy wyłapie ewentualne niedociągnięcia pracownika firmy DDD. Dokonuje on również skrupulatnego sprawdzenia dokumentacji dotyczącej ochorny przed szkodnikami, oraz oceny systemu kontroli szkodników. Biolog terenowy jest nieoceniony jeśli chodzi o doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami, ale również w sprawie istniejących ewentualnych zagrożeń, sprawdzanie obiektu jeśli chodzi o szczelność przeciwko gryzoniom. Na koniec sporządza szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu, zawierając w nim wszelkie wnioski, oceny i sugestie.