Ochrona hal, magazynów i silosów przed gryzoniami

W ochronie hal magazynów i silosów przed gryzoniami najistotniejsza jest odpowiednia prewencja, zabiegi sanitarne i monitoring, a zwalczanie powinno być wyjątkowo dobrze przemyślane.

Metody zwalczania gryzoni

  • Metoda chemiczna – polegają na używaniu trutek chemicznych na gryzonie, które unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową.
  • Fizyczne – wykorzystuje się różnego rodzaju wabiki, chwytacze oraz lepy. Metody fizyczne mogą zawierać wiele czynności, które należy w związku z nimi przeprowadzić. Przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich główne miejsce występowania oraz sposoby migracji.