Fumigacja Wrocław - Metoda gazowa

Fumigacja to jedna z najczęściej stosowanych metod dezynsekcji i deratyzacji . Odpowiednio dobre substancje chemiczne są stosowane w postaci gazu, pary lub dymu wytwarzanych przez specjalnie do tego celu zaprojektowane wytwornice.

Fumigacja, często także nazywana zmgławianiem czy gazowaniem, jest bardzo skutecznym narzędziem szczególnie w walce z uciążliwymi owadami, szkodnikami drewna oraz wymagana jest również w zakresie ochrony opakowań i towarów z drewna (na przykład palet) w transporcie międzynarodowym.

Fumigacja w dosłownym tłumaczeniu z łaciny (fumigatio) oznacza dymienie, okadzanie. Środki chemiczne wykorzystywane w procesie fumigacji uszkadzają układ oddechowy szkodników skutecznie je eksterminując. O skuteczności tej metody decyduje zarówno rodzaj zastosowanej substancji, jak jej stężenie i czas działania, bowiem im gaz silniej działa na dane stadium rozwoju szkodnika, im większe jego stężenie oraz czas oddziaływania tym efekt będzie bardziej satysfakcjonujący. Warto bowiem mieć na uwadze, że odporność poszczególnych osobników w zakresie tego samego gatunku może się różni
.
Stosowane preparaty, tak zwane fumiganty, różnią się między sobą w zakresie toksyczności i działania, a najczęściej stosowane to między innymi:

 • fosforowodór,
 • cyjanowodór,
 • chloropikryna,
 • chlorek i tlenek etylenu,
 • dwutlenek siarki,
 • fosforek glinu.

 

Występujące w postaci stałej łatwo przechodzą w stan gazowy lub wydzielają gaz pod wpływem wody. Należy mieć na względzie, że fumiganty są środkami szkodliwymi i toksycznymi, również dla człowieka i zwierząt domowych, dlatego fumigacja z ich zastosowaniem powinna być przeprowadzana wyłącznie przez przeszkolonych w tym zakresie specjalistów z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności i procedur bezpieczeństwa.

Fumigacja jako skuteczny sposób walki z różnego typu szkodnikami stosowana jest w wielu branżach, między innymi:

 • w ogrodnictwie,
 • w rolnictwie i przemyśle zbożowym,
 • w branży transportowej,
 • w przemyśle drzewnym,
 • w budownictwie,
 • w takich obiektach jak magazyny, hale, kontenery, silosy, archiwa, obiekty zabytkowe itp.

Dobór właściwego sposobu fumigacji uzależniony jest od między innymi od lokalizacji obiektu, rodzaju szkodników z jakimi mamy do czynienia i obowiązujących przepisów. Często wykonuje się tą procedurę w specjalnie do tego przeznaczonych, przygotowanych i uszczelnionych namiotach, gdzie pod kontrolowanym ciśnieniem i w kontrolowanych warunkach wprowadza się gaz. W trakcie wykonywania fumigacji obiekt musi być całkowicie wyłączony z użytku i odpowiednio oznakowany, a sam proces trwa ok 10-14 dni. Dopiero po tym okresie obiekt może zostać oddany do użytku, po wcześniej kontroli i pozytywnej decyzji ze strony przeszkolonego personelu firmy dezynsekcyjnej.

Fumigacja jest metodą o dużej skuteczności, ze względu na fakt, że gaz doskonale penetruje trudno dostępne miejsca, stąd bardzo często wykorzystywana jest do walki na przykład ze szkodnikami drewna takimi jak kołatek domowy i spuszczel pospolity.