MONITORING HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC

Co to jest monitoring HACCP?

Monitoring ten jest prowadzony w celu czynnej i skutecznej ochrony przed szkodnikami. Służy do ciągłego i cyklicznego monitorowania obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala podjąć błyskawiczne reakcje, które mają na celu wdrożenie działań korygujących.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, czy też transportem produktów spożywczych, jest zobowiązany poprzez obowiązujące normy, do stosowania zasad HACCP, GMP, GHP, IFS oraz BRC.

Czy warto wdrażać system HACCP?

Oczywiście że warto. Jest on bardzo przyjazny i korzystny dla konsumenta oraz przedsiębiorców działających w obszarze żywności. Na wprowadzeniu systemu konsument zyskuje pewność, że spożywana żywność jest bezpieczna. Przedsiębiorca buduje natomiast zaufanie i jest w stanie dzięki posiadanemu systemowi udowodnić, że dokłada należytej staranności przy realizacji wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami.