MONITORING HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC

Co to jest monitoring HACCP?

Monitoring HACCP jest prowadzony w celu czynnej i skutecznej ochrony przed szkodnikami. Służy do ciągłego i cyklicznego monitorowania obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala podjąć błyskawiczne reakcje, które mają na celu wdrożenie działań korygujących.

Sam skrót HACCP to z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points, czyli kontrola i analiza niebezpieczeństwa podczas pracy z żywnością.

Do wytycznych HACCP należy między innymi obowiązek zachowania odpowiedniej czystości w zakładzie, czy to podczas produkcji, transportu czy przetwórstwa produktów spożywczych. W przypadku niedostosowania się do wytycznych systemu – podczas kontroli SANEPID może wystawić mandat lub pouczenie.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, czy też transportem produktów spożywczych, jest zobowiązany poprzez obowiązujące normy, do stosowania zasad HACCP, GMP, GHP, IFS oraz BRC.

Co oznaczają inne wyżej wymienione skróty ?

  • GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacture Practise) – jest to system mający na celu sprawdzanie żywności pod względem jakości, jeszcze na etapie jej produkcji.
  • GHP – Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practise) – system dotyczy wszystkiego co związane z higieną i czystością podczas produkcji żywności i nie tylko.

 

GMP i GHP to dwa podstawowe systemy, które mają na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie związanej z branżą żywnościowej.

 

  • IFS -Międzynarodowy Stamdard Bezpieczeństwa Żywności (ang. Internacjonal Food Safety) – jest to standard, który został opracowany przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Celem standardu IFS jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności producentów współpracujących z sieciami handlowymi.
  • BRC – (ang. British Retail Consortium) – brytyjski odpowiednik standardu IFS, zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów (przede wszystkim hipermarketów brytyjskich) oraz firm dostarczających produkty żywnościowe pod własnymi markami.