mgr inż. Mateusz Krzyżowski Członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

co-robimy

DERATYZACJA w domach i na posesjach prywatnych


Na czym polega deratyzacja?

Deratyzacja jest czynnością, która ma na cely zwalczenie za pomocą środków chemicznych, fizycznych czy też biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni.

Jakie stosujemy metody przy deratyzacji?

  • metoda chemiczna, która polega na aplikowaniu w miejscach gdzie występują gryzonie substancji, mających na celu likwidację gryzoni na danym obszarze. 
    Przy tej metodzie dobieramy odpowiednie trutki. Uzależnione jesto to od populacji gryzoni, jego gatunku, pory roku, dostępu gryzoni do wody i pożywienia oraz głównej charakterystyki obiektu. Zgodnie z prawem wszelkie preparaty są wykładane w specjalnych karmnikach na trutki, aby zwiększyć bezpieczeństwo przeprowadzanej deratyzacji. 

  • metoda fizyczna, przy której przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich wystepowanie. Należy przeanalizować główne miejsca ich nachodzenia. Szcególną uwagę powinno się przyłożyć do tzw. gryzonioszczelności, czyli prościej - wyeliminować nieszcelne miejsca, gdzie gryzonie mogą się przedostawać do pomieszczeń - szpary, dziury, uszkodzone rury kanalizacyjne, wadliwe wentylacje itd. Następną bardzo ważną rzeczą w metodzie fizycznej w procesie deratyzacji jest dobranie jak najbardziej odpowiednich substancji wabiących, które będą zachęcać gryzonie do odwiedzania miejsc w które chcemy je przyciągnąć. Dobór trutek jest uzależniony od tego, w jakim miejscu wystepują szkodniki oraz jakie są źródła ich pokarmu. Istotne jest również, jaki jest to gatunek gryzonia. Gdy już te wszystkie warunki są spełnione, możemy zacząć umieszczać odpowiednie chwytacze, pułapki sprężynowe, pułapki klejowe itd.